Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  
Delen

Beste Leden,

Maandag 30 oktober 2023 om 20:00 houden we onze Algemene Ledenvergadering in Zalencentrum Velserduin te IJmuiden. Op de ledenvergadering behandelen we een aantal onderwerpen en kun je aan het eind van de vergadering vragen stellen. U bent van harte welkom!

Agenda:

 • Opening voorzitter
 • Notulen vorige vergadering
 • Presentatie jaarverslag secretaris
 • Controle kascommissie
 • Vaststellen kascommissie 2024
 • Presentatie penningmeester
  • Contributie 2024
 • Presentatie website
 • Benoeming bestuursleden en commissies (statuten verplicht)
  • Voorzitter is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
 • Visstand en wateren
  • Uitzetten Vis
  • Update regels viswateren, zie voorstel
 • Viswedstrijden
 • Overige onderwerpen
 • Rondvraag

Voorstel update regels viswateren

De huidige bepaling is als volgt:

Bijzondere bepalingen:
– Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!

Alle gevangen vis dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet – Het gebruik van een leefnet is dus niet toegestaan

Ons voorstel voor aanpassing is als volgt:

Bijzondere bepalingen:

Alle gevangen vis dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet (Catch and release) m.u.v. aasvis volgens de wettelijke regels.
Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan m.u.v. viswedstrijden van Hsvvelsen.
Bij het vissen op roofvis is het gebruik van een goede onthaaktang verplicht.
Het gebruik van een onthaakmat is verplicht m.u.v. vis die met de natte hand of in het water kan worden onthaakt.
Voor gedragsregels langs de waterkant zie Vis & natuur | (hsvvelsen.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *