Regen, wind of mist, Velsen vist!
  

Bel! Als u langs de waterkant bijvoorbeeld:

  • illegale praktijken zoals stroperij ziet (Bel BOA of Politie)
  • vernieling (Bel BOA of Politie)
  • een aantal dode vissen ziet drijven (Bel BOA of iemand van hsvvelsen)
  • vissen die naar zuurstof happen (Bel BOA of iemand van hsvvelsen)
  • men bezig is met werkzaamheden en het water en alles wat daar leeft schade toe
    brengt of kan brengen. (Bel BOA of iemand van hsvvelsen)

 

Bel voor illegale praktijken, stroperij of vernieling als eerst a.u.b. de BOA of indien geen gehoor de Politie Velsen.