Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  
Delen

Hengelsportvereniging Velsen is uw visvereniging voor het vissen in Velsen en omstreken.

Lepelblad 32
1991 KI Velserbroek
023-5387147
Bankrekening: NL79INGB0000422876
KVK nummer: 40594280
E-mail: info@hsvvelsen.nl

Voorzitter: Bob van der Woude
Secretariaat: Mark en Petra Kossen
Penningmeester: Frank Goemans
Commissaris activiteiten: Leen Noordzij
Commissaris activiteiten: Chris Johansen

Hengelsportvereniging Velsen is opgericht op 7 oktober 1950 en telt c.a 1000 leden. Wij zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland en houden ons bezig met de wateren en visstand in Velsen, het uitzetten van Vis, overplaatsen van Vis, Calamiteiten zoals vissterfte en onderhouden contact met de gemeente Velsen over onderhoud van de viswateren zoals bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden.

De wateren in ons beheer zijn:

Wat doet Hengelsportvereniging Velsen eigenlijk?:

Als je in Nederland wilt vissen, word je lid van een lokale hengelsportvereniging. De hengelsportverenigingen zijn de basis van Sportvisserij Nederland. Hengelsportvereniging Velsen behartigt jouw belangen als Sportvisser in Velsen. Wij staan in contact met de gemeente, Waterschappen en Sportvisserij MidWest Nederland. 

Wat is er voor jouw belangrijk als sportvisser? Dat je lekker kunt vissen en goed bij het viswater kunt en dat er een goed visbestand is. Hengelsportvereniging Velsen behartigt deze belangen en zet zich in om onze leden zo optimaal te laten genieten van hun hobby. Dit wordt gedaan door het bestuur en commissieleden van Hengelsportvereniging Velsen.

Algemene Ledenvergadering:

We informeren je tijdig wanneer onze jaarlijkse ledenvergadering plaats vindt. De ledenvergadering is het uitgelezen moment voor jouw als lid om  mee te praten en denken over bepaalde onderwerpen.  Je kunt meestemmen over onderwerpen en acties en besluiten. Verder bespreken we wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat de nieuwe plannen en ontwikkelingen zijn. Het is natuurlijk ook erg leuk om tijdens deze ALV even kennis met elkaar te maken. Wij hebben ook vergadermomenten met Sportvisserij MidWest Nederland waarin wij de belangen van onze leden en vereniging behartigen. Dus ook hiervoor kunnen wij onderwerpen meenemen.

Informatie:

Via onze website en onze facebook pagina https://www.facebook.nl/hsvvelsen houden we je op de hoogte van allerlei sportvisnieuws. Dit kan verenigingsnieuws zijn of ander nieuws wat wij belangrijk voor je vinden. Minimaal 2x per jaar sturen wij per e-mail onze nieuwsbrief. Hierin zetten we informatie over gebeurtenissen van afgelopen periode maar ook wat er nog op de agenda staat zoals vergaderingen of acties etc.

Respect voor mens, dieren en natuur:

Als sportvisser heb je natuurlijk alle respect voor mens, dieren en natuur. Als je lid bent van Hengelsportvereniging Velsen dan houdt je je visplek schoon en neem je afval mee naar huis. Een handige tip hierbij is om een vuilniszak mee te nemen tijdens het vissen. De dieren behandelen we met respect en zorg. Vissen pakken we met natte handen en behandelen we met uiterste zorg en gebruiken het liefst een onthaakmat. Een foto maken kan natuurlijk altijd maar de vis zetten we zo snel mogelijk weer terug in zijn eigen water. Zie je een dier in nood? Indien het vissen betreft kun je onze calamiteiten nummers bellen zie calamiteiten. en voor andere dieren bel je met de dierenambulance Velsen op nummer: 0255-533 239

Loodvrij vissen:

Hengelsportvereniging Velsen ondersteunt de  `Green Deal Sportvisserij’. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, waterschappen, Natuurmonumenten, Divebo en Sportvisserij Nederland heeft als doel het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen. Lood wordt door sportvissers vaak gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht. Klik hier. voor meer informatie.

Calamiteiten?

Mocht je tijdens je vissessie calamiteiten zien of andere zaken die niet kloppen en verdacht zijn? Meldt dit dan! Zie onze calamiteiten pagina

Regelementen:

Klik hier voor onze statuten en huishoudelijk regelement.
Lees hier ons Privacybeleid.

Historie:

Bericht 1960 IJm.Courant: