Wind,regen,mist, Velsen vist

  

Beste leden en bezoekers,

Wij ontvingen een bericht van natuurmonumenten dat er regelmatig gevist wordt in de wateren bij de buitenplaats Beeckestijn, met name de grote vijver achter het huis Beeckestijn. Het ziet er natuurlijk allemaal schitterend uit maar dit betreft geen viswater! U riskeert een boete als u hier toch gaat vissen en dat zou toch zonde zijn.

Er zijn veel andere goede visplekken in de regio Velsen te vinden. Wij attenderen u erop dat voordat u ergens gaat vissen u dit kunt nakijken in de visplanner op www.visplanner.nl waar u wel of niet mag vissen en welke regels voor de wateren gelden.

In de kaart hebben we aangegeven om welke wateren dit gaat. Er mag hier dus niet gevist worden.
Punt 5 betreft de grote vijver waar nu regelmatig gevist wordt maar het visverbod geldt voor de gehele buitenplaats.

(zie google maps)

Alvast bedankt voor de medewerking,

Guide for Fishing maakt het direct boeken van vistrips mogelijk: op www.guideforfishing.com kunnen sportvissers alle vistrips voortaan op één plek zoeken, vergelijken en boeken. Onze diensten zijn kosteloos voor sportvissers. Voor aanbieders is het aanbieden van hun diensten gratis, een commissie hoeft alleen betaald te worden bij succesvolle boekingen. Wij zorgen voor de ontwikkeling van onze geautomatiseerde website, professionele marketing en de betalingen. Iedereen kan zich voortaan dus volledig focussen op het visgedeelte.

Het is vaak moeilijk voor toeristen/sportvissers om een vistrip te organiseren, voornamelijk wanneer ze op reis zijn. (Vergunningen? Lokale regels? Waar kan ik een boot huren of een visgids vinden?) Visgidsen/aanbieders moeten veel tijd en geld steken in het adverteren van zichzelf. Het in contact brengen van mensen, dat is waar het bij Guide for Fishing om draait!

Wilt u een vistrip boeken? Uw vaardigheden verbeteren met hulp van een expert/visgids? Kijk dan snel op onze website www.guideforfishing.com 

 

De Jeugdviswedstrijd Dorpsfeest Santpoort zal helaas dit jaar niet doorgaan. Jammer want voor het eerst in 35 jaar is er nu geen viswedstrijd. Het besluit van de Harddraverij is genomen omdat er steeds minder animo voor de viswedstrijd is. Vorig jaar resulteerde dat in een wedstrijd met  maar c.a. 6 deelnemers. Dit terwijl we in het verleden wedstrijden hebben gehad met maar liefst 50 kinderen die lekker aan de waterkant zaten te hengelen.

Wellicht kunnen we volgend jaar weer anders vermelden en is er genoeg animo voor een leuke wedstrijd.  Namens Hsvvelsen willen wij de Harddraverij , de vrijwilligers en natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun inzet over de afgelopen jaren !

Velserbroek bevat zeer mooi viswater en een goede visstand en zeer mooie karpers.
Dat bewijst ook deze foto van een mooie karper gevangen in de Velserbroek gevangen aan een Boilie. De vis ligt netjes op de onthaakmat en gaat nog even op de foto voordat deze netjes wordt teruggezet.

 

Lucas Achterbosch is tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering op 23 april 2018 verkozen tot de nieuwe voorzitter van Hengelsportvereniging Velsen.  Hij volgt hiermee Han Oomen op die helaas vanwege zijn gezondheid het voorzitterschap niet kon voortzetten.

 

Lucas: Een aantal leden van het bestuur van HSV Velsen heeft mij benaderd met de vraag of ik beschikbaar ben als voorzitter. Ik heb positief geantwoord en op 23 april 2018 heeft de benoeming plaatsgevonden.

De sfeer binnen het bestuur is goed en de overige bestuur- en commissieleden zijn enthousiast en deskundig.
De uitdaging blijft bij vissport om met zo een individuele sport ook het verenigingsgevoel bij de leden wakker te maken. Ook het aantrekken van de jeugd en vrouwen als ledengroei voor HSV Velsen is een belangrijke zaak om de vereniging levensvatbaar te houden.

Ik doe hierbij een oproep aan alle leden en belangstellenden om ideeën in te brengen.Samen met steun van de Federatie zullen we bezien welke acties op touw worden gezet om de toekomst zeker te stellen. Hierbij is in elk geval de geruststellende gedachte dat de visser heerlijk ontspannen, genietend van de natuur, zijn hengel uit kan gooien. Dat is en blijft de eerste zorg van het bestuur.

In het verleden heb ik verschillende maatschappelijke functies binnen de Velsense gemeenschap uitgeoefend en daarmee bestuurlijk ervaring opgedaan. Daarmee wil ik mijn steentje bijdragen voor de toekomst van onze vereniging.

De voorzitter
Lucas Achterbosch