Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  

Tunnelput Velsen-Zuid

Beste Leden,

Momenteel zijn er werkzaamheden gaande in de Tunnelput Velsen-Zuid. Net zoals bij de Koe in Velserbroek wisten wij niet dat er werkzaamheden zouden zijn. Het terrein valt onder beheer van Rijkswaterstaat. Wij hebben bij navraag bericht gekregen van Rijkswaterstaat dat de werkzaamheden nodig zijn vanwege wateroverlast door de hevige regenval. Het zal dan te maken hebben met te Tunnels nemen wij aan.

Hoelang de werkzaamheden precies gaan duren is ons niet bekend.

Stokken in de tunnelputten

Afgelopen week ben ik door een lid telefonisch benaderd over de aanwezigheid van een aantal grote ( lange bamboe) stokken die her en der verspreid zouden staan in de tunnelput Velsen-Zuid. Iets waarvan je als visser last van kan hebben en onrustig wordt omdat je niet weet waar dit voor is. Zijn er werkzaamheden? of hebben wij te maken met stropers die op willekeurig plaats netten hebben staan.

Tunnelput

Ik ben ter plaatse gaan kijken en met een hengel hebben ik geprobeerd om achter mogelijke netten te komen maar dit was geen succes.

Hierna ben ik naar het kantoor van de Rijkswaterstaat gegaan om te vragen of zij iets van deze stokken af wisten. Na wachten werd ik door een medewerker pen en deze zou binnen de Rijkswaterstaat gaan informeren en mij terug bellen als er nieuws was uit die hoek.

Een week lang heb ik niets vernomen tot dat de medewerker van Rijkswaterstaat mij terug belde. Hij wist mij uit te leggen dat de stokken peilstokken zijn. Die door de aannemer die komend jaar aan de tunnel gaat werken zijn geplaatst. Voor de werkzaamheden is een bepaalde hoeveelheid water in reserve voor nodig .

De stokken worden straks weer weggehaald en aan de hand van meten van diepte die de stokken opgeven wordt de huidige capaciteit berekend. Indien er te weinig water beschikbaar is kan er mogelijk nog uitgediept gaan worden ( dit is nu nog niet bepaald ). Ook wordt dezelfde methode in Tunnelput Velsen-Noord uitgevoerd voor het zelfde doeleinde.

Het nadeel is dat leden en overige vissers mogelijk vis verspelen die om de stokken zwemmen. Ook zal er door werkzaam heden onrust rond de putten ontstaan en helaas hebben wij hier geen invloed op. Wij zullen regelmatig controleren rond beide putten om vast te stellen dat er geen lozingen of iets dergelijks plaats vinden.

Wij hopen ook dat leden die er we gaan vissen alert zijn op vreemde zaken en er melding van maken. De melder van boven genoemd willen wij nogmaals bedanken voor het doorgeven van informatie.

“De Goudvis”

{jcomments on}
Er wordt reglmatig gemeld dat er aan de tunnelput zuid zich lieden ophouden met slechte bedoelingen. De gevangen vis zou direct gedood worden en achter in de auto gesmeten worden voor eigen gebruik of verkoop. De mensen die de meldingen doen vermoeden dat deze vissers ook zonder de benodigde documenten vissen. Alarm werd geslagen door collega verenigingen aan ons bestuur en deze heeft op advies de lokale politie op de hoogte gebracht van deze situatie. De politie neemt de klacht heel serieus en zal zich ook regelmatig laten zien op deze lokatie maar ook op andere plekken.
Er zal gecontroleerd worden op papieren en ook op het achter laten van rommel. Beste leden wees op uw hoede indien u vermoed dat er misbruik wordt gemaakt dan kunt u de lokale politie bellen onder het nummer 0900-8844. Maak alleen gebruik van de melding indien het om een echte klacht gaat.

Bedankt De Goudvis.

 

Naar aanleiding van een melding dat de vis in de tunnelput-zuid mogelijk besmet zou zijn met witte vlekken is één van de leden er eens een kijkje gaan nemen om vast te stellen of de toestand in werkelijkheid zo ernstig was.
Gewapend met hengeluitrusting en camera heeft hij zijn bevinding vastgelegd.

Het eerste wat hem opviel was de enorme bende op en rond de put, blikjes, flessen, zakken en allerlei ander troep was achtergelaten door zeg maar sportvissers, zie de foto’s hieronder.
  

  
Deze bende leverde één grote vuilniszak vol troep op, en zelfs dat was nog niet voldoende.

Onze onderzoeker heeft er tevens een heel mooie karper gevangen (zie foto) en geen besmetting of andere onregelmatigheden op de vis aangetroffen. Verder is er ook geen vissterfte in de tunnelput waargenomen dus kunnen wij niet bevestigen dat er iets aan de hand is. 

Ik ben door onze correspondent op de hoogte gesteld en ben er zelf ook maar eens gaan kijken. Zelf heb ik ook geen dode vis aangetroffen dus dat is geruststellend maar als er mensen zijn die wel een vreemd vlek op een gevangen vis aantreffen maak er een foto en stuur deze foto dan naar de vereniging.

 

Ja, ook ik ben geschrokken van de zooi die mensen achter laten. Hoe is het mogelijk denk ik dan maar weer, wij leren al bij de jeugdopleiding dat je te gast bent in de natuur en dat je de plek waar je gaat vissen schoon aantreft deze dan ook weer schoon achter laat. Kinderen drinken geen bier, het gaat hier echt om volwassen mensen die hun bierblikken en flessen achterlaten. Dit is echter het zichtbare gedeelte en ik vraag mij af wat er zoal in het water geworpen wordt want dat is dan nog veel kwalijker.

De melding van vlekken op vissen kunnen dus best door de zogenaamde sportvisser zelf veroorzaakt zijn, deze lieden kunnen wij missen als kiespijn. Ik doe een oproep aan alle echte vissers. Neem na een dagje vissen uw rommel mee en gooi dit dan thuis in de afvalbak.
Zwerfvuil bestaat niet, het is vuil dat bewust wordt achter gelaten.

Schroom ook niet een ander er op attent te maken indien u merkt dat zij er een potje van maken, laat hen weten dat zij zuinig op het viswater moeten zijn. Doet u dit niet dan zijn wij met z, n alleen op termijn uitgevist.

Ik heb in het verleden ook al eens melding gemaakt over toestand van de vernielde en zelfs in brand gestoken steigers in de tunnelput .mijn mening is dat ook in dit geval mensen het nodig hebben gevonden om willens en wetens de boel te verpesten.
Ik heb correspondentie gevoerd met de eigenaar cq onderhoudsplichtige van de tunnelput, zij willen echter op geen enkele wijze meewerken aan het herstel van de steigers. Door dit besluit zijn er een aantal sportvissers de dupe vooral zij die slecht ter been zijn kunnen niet meer genieten van wat eens zo, n fijne stek was.

Zwerfvuil bestaat niet!!!!!!!!!!

Ik reken op jullie , De Goudvis

Voor leden die graag een hengeltje uitgooien in één van de twee tunnelputten zouden het mogelijk zonder de daar aanwezige steigers moeten doen. Dit zal voor en groot aantal mensen waarschijnlijk geen probleem op leveren maar voor die leden die wat minder mobiel zijn zou het heel onplezierig kunnen zijn en uiteindelijk deze mooie stek gaan mijden.

Bij een bezoek van één van onze leden aan de tunnelput zuid viel het hem op dat de daar aanwezige vissteigers in erbarmelijke staat waren en de middelste steiger was zelfs op een enkele paal na helemaal verdwenen, het verval werd op de foto gezet .

Bij ons meldpunt voor calamiteiten kwam dit bericht per mail binnen inclusief het foto materiaal direct daarna werd contact opgenomen met de verantwoordelijke gemeente ambtenaar om welke departement voor onderhoud aansprakelijk was.

Verbaasd zei de ambtenaar dat dit probleem allang bij haar bekend was en zij de hengelsport vereniging is kennis had gesteld maar hier is achteraf de communicatie misgegaan omdat niet onze vereniging benaderd was maar de sportvissers vereniging in Santpoort.

De ambtenaar had ook al een opdracht uitgeschreven voor het ruimen van de kapotte steigers omdat hier de veiligheid van de burgers niet gewaarborgd kon worden hetgeen uit haar visie begrijpelijk is.
De ambtenaar liet mij tevens weten dat niet de gemeente Velsen maar Rijkswaterstaat de eigenaar van deze steigers zijn, in eerste instantie distantieerde RW zich zij hadden immers nooit steigers geplaatst.

 

Ook wij als vereniging hebben contact opgenomen met het RW en onze klacht is in behandeling genomen.
Het antwoord is alarmerend, zij melden ons dat door herinrichting van sloten de steigers op termijn helemaal niet meer bereikbaar zijn. Wij hebben wederom contact gemaakt met het RW om inzage te krijgen in de herinrichtings plannen, het is afwachten of het RW hier op wil reageren.

Voor vissend Velsen is de tunnelput een unieke plek en daar horen natuurlijk de steigers bij. Wij van onze kant proberen voor onze leden te redden wat er te redden valt.
Indien er nieuws onder de zon is zullen wij u informeren.

De Goudvis