Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  
Delen

Stokken in de tunnelputten

Afgelopen week ben ik door een lid telefonisch benaderd over de aanwezigheid van een aantal grote ( lange bamboe) stokken die her en der verspreid zouden staan in de tunnelput Velsen-Zuid. Iets waarvan je als visser last van kan hebben en onrustig wordt omdat je niet weet waar dit voor is. Zijn er werkzaamheden? of hebben wij te maken met stropers die op willekeurig plaats netten hebben staan.

Tunnelput

Ik ben ter plaatse gaan kijken en met een hengel hebben ik geprobeerd om achter mogelijke netten te komen maar dit was geen succes.

Hierna ben ik naar het kantoor van de Rijkswaterstaat gegaan om te vragen of zij iets van deze stokken af wisten. Na wachten werd ik door een medewerker pen en deze zou binnen de Rijkswaterstaat gaan informeren en mij terug bellen als er nieuws was uit die hoek.

Een week lang heb ik niets vernomen tot dat de medewerker van Rijkswaterstaat mij terug belde. Hij wist mij uit te leggen dat de stokken peilstokken zijn. Die door de aannemer die komend jaar aan de tunnel gaat werken zijn geplaatst. Voor de werkzaamheden is een bepaalde hoeveelheid water in reserve voor nodig .

De stokken worden straks weer weggehaald en aan de hand van meten van diepte die de stokken opgeven wordt de huidige capaciteit berekend. Indien er te weinig water beschikbaar is kan er mogelijk nog uitgediept gaan worden ( dit is nu nog niet bepaald ). Ook wordt dezelfde methode in Tunnelput Velsen-Noord uitgevoerd voor het zelfde doeleinde.

Het nadeel is dat leden en overige vissers mogelijk vis verspelen die om de stokken zwemmen. Ook zal er door werkzaam heden onrust rond de putten ontstaan en helaas hebben wij hier geen invloed op. Wij zullen regelmatig controleren rond beide putten om vast te stellen dat er geen lozingen of iets dergelijks plaats vinden.

Wij hopen ook dat leden die er we gaan vissen alert zijn op vreemde zaken en er melding van maken. De melder van boven genoemd willen wij nogmaals bedanken voor het doorgeven van informatie.

“De Goudvis”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *