Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  
Delen

Voor leden die graag een hengeltje uitgooien in één van de twee tunnelputten zouden het mogelijk zonder de daar aanwezige steigers moeten doen. Dit zal voor en groot aantal mensen waarschijnlijk geen probleem op leveren maar voor die leden die wat minder mobiel zijn zou het heel onplezierig kunnen zijn en uiteindelijk deze mooie stek gaan mijden.

Bij een bezoek van één van onze leden aan de tunnelput zuid viel het hem op dat de daar aanwezige vissteigers in erbarmelijke staat waren en de middelste steiger was zelfs op een enkele paal na helemaal verdwenen, het verval werd op de foto gezet .

Bij ons meldpunt voor calamiteiten kwam dit bericht per mail binnen inclusief het foto materiaal direct daarna werd contact opgenomen met de verantwoordelijke gemeente ambtenaar om welke departement voor onderhoud aansprakelijk was.

Verbaasd zei de ambtenaar dat dit probleem allang bij haar bekend was en zij de hengelsport vereniging is kennis had gesteld maar hier is achteraf de communicatie misgegaan omdat niet onze vereniging benaderd was maar de sportvissers vereniging in Santpoort.

De ambtenaar had ook al een opdracht uitgeschreven voor het ruimen van de kapotte steigers omdat hier de veiligheid van de burgers niet gewaarborgd kon worden hetgeen uit haar visie begrijpelijk is.
De ambtenaar liet mij tevens weten dat niet de gemeente Velsen maar Rijkswaterstaat de eigenaar van deze steigers zijn, in eerste instantie distantieerde RW zich zij hadden immers nooit steigers geplaatst.

 

Ook wij als vereniging hebben contact opgenomen met het RW en onze klacht is in behandeling genomen.
Het antwoord is alarmerend, zij melden ons dat door herinrichting van sloten de steigers op termijn helemaal niet meer bereikbaar zijn. Wij hebben wederom contact gemaakt met het RW om inzage te krijgen in de herinrichtings plannen, het is afwachten of het RW hier op wil reageren.

Voor vissend Velsen is de tunnelput een unieke plek en daar horen natuurlijk de steigers bij. Wij van onze kant proberen voor onze leden te redden wat er te redden valt.
Indien er nieuws onder de zon is zullen wij u informeren.

De Goudvis

3 Responses to Help! de steigers gaan weg?

  • Goede middag, ik als omwonenden plijt voor afsluiten van de Velsen zuid tunnel put. De over last loopt volledig uit de hand. In verband met de hoog spannings kabels verwijder project hebben ze de bossage verwijderd. Er kwam (volgens de werklieden) zeker 8m3 vissers afval te voorschijn. Te gek voor woorden.

    • Dicht gooien is natuurlijk de grootste onzin Jeroen, ik snap de irritatie. probleem is dat er weinig tot geen controle wordt uitgevoerd in de gemeente Velsen.
      Ik ben zelf fanatieke sportvisser…. het is jammer dat er altijd van die zure appels tussen zitten die er een bende van maken.

      Hopen dat er gewoon meer controles /dikke boetes worden uitgedeeld aan dit soort mensen!

  • Als je iets verdachts ziet of twijfelt kan je ook de politie bellen op 0800 8844 dan komen ze gewoon lang een tijd geleden ook gedaan on de wijkeroog waren ze aan het stropen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *