Regen, wind of mist, Velsen vist!
  
  
Delen

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten voor het komende jaar de jaarlijkse contributie de eerste week van december 2012 van uw bankrekening af te schrijven. Het afgelopen jaar hebben een aantal leden verzuimd om hun contributie te betalen, hetzij door een foutieve opgave van hun bankrekening nummer, hetzij na het ontvangen van de vergunning het bedrag te storneren en vervolgens niet meer te betalen.

Voor het komende jaar zal de contributie eerst afgeschreven worden door de automatische incasso en vervolgens wordt gecontroleerd of het bedrag inderdaad bijgeschreven is op het saldo van de HSV en niet is gestorneerd. U zult dan rond 30 december uw vergunning ontvangen voor het jaar 2013.

Ontvangt u geen vergunning dan zal er een probleem zijn met de incasso van uw contributie. Mogelijk moet u terug kijken in uw administratie om te controleren of uw jaar contributie was afgeschreven.
U bent echter per direct uit de administratie van de HSV uitgeschreven omdat de penningmeester niet kan incasseren, u zult zelf actie moeten ondernemen om uw lidmaatschap voort te zetten. Indien u zich aanmeldt zal worden gecontroleerd of uw betaling over het jaar 2012 is voldaan, indien dit niet het geval is zult u voor het jaar 2012 en 2013 direct de kosten moeten voldoen zo niet dan wordt u geweigerd als lid.

Het is jammer dat wij over moeten gaan tot deze beslissing maar willen op deze wijze onze vereniging financieel gezond houden, dus als u elk jaar gewoon uw contributie betaald heeft hoeft u zich niet aangesproken te voelen want het gaat om de mensen die niet te goeder trouw handelen.

Het bestuur,

H. Oomen
F. Goemans
M. Kossen
L. Noordzij
C. Johansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *